Lista candidaților admiși la studii de MASTERAT:

Lista candidaților retrași / respinși la studii de MASTERAT (download pdf)

În atenția candidaților admiși pentru studii de LICENŢĂ şi MASTERAT în sesiunea iulie 2016 (download pdf)

Materiale avansate şi tehnici de analiză

Ingineria sănătății și securității în muncă

Prezentare masterat ISSM

Sesiunea iulie 2016

 • Înscrierea candidaţilor: 11-29 iulie
 • Interviu: 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 31 iulie
 • Depunere acte în original: 2 septembrie
Interviul se va organiza de către fiecare director de program: MATAE – prof. Leandru Gheorghe Bujoreanu, TAIPM – prof. Luca Dorin, SITM – prof. Petrică Vizureanu, ISSM – prof. Constantin Baciu pe data de 30 iulie, de la ora 10.00.

 

 Sesiunea septembrie 2016

 • Înscrierea candidaţilor: 5-19 septembrie
 • Interviu: 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Rezultate finale: 20 septembrie

Alte informații:

Cifra de şcolarizare aprobată în Consiliul de Administrație al UTI din 27 iulie 2016

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri la licență: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

Modalitate admitere: Interviu

MA = 0,5 MF + 0,5 MI

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MI = media interviu

La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere – pdf (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, ambele în original (pentru studii la buget) sau copii legalizate (pentru studii la taxă);
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2016) și foaie matricolă, în original (pentru studii la buget) sau copie legalizată (pentru studii la taxă);
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei
Close Menu