Admitere Masterat 2015

Admitere Masterat 2015

Admitere Masterat 2015

Materiale avansate şi tehnici de analiză

Calendarul concursului de admitere masterat 2015

 Sesiunea SEPTEMBRIE

 • ÎNSCRIERI: 9-21 SEPTEMBRIE 2015
 • INTERVIU: 22 SEPTEMBRIE 2015
 • AFIŞAREA REZULTATELOR: 23 SEPTEMBRIE 2015

Rezultate finale: 25 septembrie 2015

Programarea interviului pentru admiterea la studiile universitare de masterat, sesiunea septembrie 2015:

Interviu_masterat

 Cifra de şcolarizare

Cifra Masterat Septembrie

Programul de înscrieri: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

 

Metoda de selecţie: Concurs de dosare

MA = 0,5 x Media interviu + 0,5 x Media examen licenţă

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

Media bacalaureat

TAXA ANUALĂ PENTRU LOCURILE CU TAXĂ – 2000 LEI (se poate plăti în două rate)

DOSARUL CANDIDATULUI

 • La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:
 1. Cerere de înscriere (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2015) în original sau în copie legalizată;
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei
Close Menu