Premieră pentru admiterea la doctorat 2019: Începând din acest an, înscrierea la doctorat începe de pe 1 iulie!

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează pentru prima dată două sesiuni de înscriere la doctorat: în lunile iulie și septembrie.

Prima dintre acestea debutează de luni, 1 iulie, și se încheie pe 10 iulie, și în această perioadă tinerii care au studiile de master finalizate și care doresc să se specializeze în domeniul INGINERIA MATERIALELOR au posibilitatea de a-și depune toate actele necesare înscrierii la doctorat. 

Cea de-a doua perioadă de înscriere este în septembrie, cum este organizată an de an, între zilele de 2 și 19 ale lunii.

Deși există această perioadă suplimentară de înscriere în luna iulie, colocviul va fi susținut în data de 25 septembrie, ora 14.00. Pentru a veni în sprijinul candidaților, universitatea organizează și testul la limbă străină la două date diferite, astfel:

  • 10.07.2019 pentru cei înscriși în sesiunea din iulie;
  • 20.09.2019 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

În ambele date, testul va avea loc de la ora 10.00, la Catedra de Limbi străine, la etajul 5 în corpul în care are sediul Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” și va fi susținut atât de către absolvenții TUIASI din promoțiile anterioare anului 2005, cât și de către absolvenții altor universități care nu au un certificat lingvistic care să le ateste competențele. Detalii se pot găsi accesând link-ul: doctorat.tuiasi.ro.

O altă noutate a admiterii de anul acesta de la doctorat o reprezintă flexibilitatea cu privire la numărul de locuri pentru noii candidați. În momentul de față, pentru domeniul INGINERIA MATERIALELOR, la buget, există 5 de locuri cu frecvență care beneficiază de bursă și 3 care sunt cu frecvență redusă și fără bursă, dar subvenționate de statul român. Locurile cu taxă sunt în număr de 2, și pot fi suplimentate în funcție de cererea existentă.

Tot ca o noutate absolută pentru această sesiune de admitere, în funcție de numărul candidaților care se vor înscrie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va solicita o suplimentare a numărului de la locuri de la Ministerul Educației Naționale, astfel că toți cei care îndeplinesc criteriile profesionale de a se înscrie la un doctorat să poată să își desfășoare cercetarea sub îndrumarea cadrelor didactice de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Detalii privind temele de cercetare disponibile pentru domeniul INGINERIA MATERIALELOR, conducătorii de doctorat din domeniu, precum și alte informații utile se pot găsi accesând link-ul: scoala-doctorala-sd-sim.

Rezultate admitere doctorat, sesiunea Septembrie 2017

Rezultate admitere doctorat, sesiunea Septembrie 2017

Planificarea colocviului de admitere la doctorat: Marţi, 26 septembrie 2017, ora 14:00 – Sala SIM-TEPM-10 Mai multe informații găsiți aici. Pentru informații legate de actele necesare înscrierii la doctorat accesați următoarea pagină! Prezentare generală

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

  1. Științe inginerești
  2. Științe exacte

 FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

a) cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;

b) cu frecvență cu taxă – pentru o perioadă de 3 ani;

 Doctoratul are două componente:

  1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  2. Programul de cercetare științifică (anul II si III)

 CONDUCĂTORII DE DOCTORAT – sunt cadre didactice care îndeplinesc standardele minime de abilitare cu titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației Naționale. Îndrumarea unui doctorand poate fi în co-tutelă cu universități din țară și străinătate, cu condiția recunoașterii bilaterale a titlului de doctor.

 CONCURSUL DE ADMITERE – se organizează anual, în luna septembrie, conform Hotărârii Guvernului, astfel:

  1. Prima probă a concursului va consta în examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
  2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.

 ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregătire universitară avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie să conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat. Procedura legala de susținere a tezei de doctorat este menționată în actele normative amintite mai sus.

 Informații suplimentare puteți primi trimițând un e-mail la adresa doctorat@tuiasi.ro sau accesând adresa site-ului universității aici.

Close Menu