Studii universitare de licență

Concursurile de admitere din sesiunea 2018 se vor desfăşura după cum urmează:

 • Sesiunea de vară: 9 – 27 iulie 2018
 • Sesiunea de toamna: 10 – 15 septembrie 2018

Mai multe informații despre admiterea 2018 la licență vor fi postate în viitorul apropiat.

Arhiva 2017

Rezultate finale admitere licență

Calendar admitere            Locuri licență          Dosarul candidatului

Calendarul concursului de Admitere Licență 2017

Sesiunea IULIE

 • înscrierea candidaților: 10-28 iulie
 • afișarea rezultat admitere: 31 iulie
 • termen limită acte în original: 7 septembrie
 • afișare rezultat final admitere: 8 septembrie

Sesiunea SEPTEMBRIE

 • înscrierea candidaților: 11-15 septembrie
 • afișarea rezultat admitere: 16 septembrie
 • termen limită acte în original: 18 septembrie
 • afișare rezultat final admitere: 19 septembrie

Alte informații:

Cifra de școlarizare aprobată în Consiliul de Administrație al UTI

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri la licență: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

Modalitate admitere – CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR

Media generală de admitere (MA) se stabilește astfel:

Media Admitere = Media bacalaureat

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

Nota obținută la Matematică în cadrul examenului de bacalaureat

TAXA ANUALĂ PENTRU LOCURILE CU TAXĂ – 2000 LEI (se poate plăti în două rate)

Condiţii speciale

Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic; copiii orfani de ambii părinti; candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaților din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași (Scutirea se acordă o singură dată numai la o instituție de învățământ superior de stat).

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați.

Dosarul candidatului

 1. Dosar plic;
 2. Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta –  în original sau în copie conformă cu originalul;
 4. Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – în original sau în copie conformă cu originalul;
 5. Certificatul de naștere – copie conformă cu originalul;
 6. Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
 7. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 8. Adeverință medicală tip – în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 9. Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 10. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie conformă cu originalul, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 11. Două fotografii color, 3 x 4 cm;
 12. Taxa de înscriere – 100 lei.

Pentru absolvenții 2017

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie conformă cu originalul, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Arhivă 2011 - 2016