Studii universitare de masterat

Materiale avansate şi tehnici de analiză

Ingineria sănătății și securității în muncă

Prezentare masterat ISSM

Concursurile de admitere din sesiunea 2018 se vor desfăşura după cum urmează:

 • Sesiunea de vară: 2 – 27 iulie 2018
 • Sesiunea de toamna: 10 – 15 septembrie 2018
 • Pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu se vor utiliza următoarele subiecte: MATAE și TAIPM (apasă aici), SITM (apasă aici) iar pentru ISSM (apasă aici)

Mai multe informații despre admiterea 2018 la master vor fi postate în viitorul apropiat.

Arhiva 2017
Alte informații:

Cifra de școlarizare aprobată în Consiliul de Administrație al UTI

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri la licență: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

Modalitate admitere: MA = 0,5 MF + 0,5 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu

La înscriere candidații vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere de înscrierepdf (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 3. Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, ambele în original (pentru studii la buget) sau  în copie conformă cu originalul (pentru studii la taxă);
 4. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2017) și foaie matricolă, în original (pentru studii la buget) sau  în copie conformă cu originalul (pentru studii la taxă);
 5. Certificat de naştere – copie conformă cu originalul;
 6. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie conformă cu originalul (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 7. Carte de identitate – original şi copie conformă cu originalul;
 8. Adeverinţă medicală tip – în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 9. 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
 10. Taxa de înscriere: 100 lei
Arhiva 2011 - 2016