Studii universitare de masterat

Materiale avansate şi tehnici de analiză

Ingineria sănătății și securității în muncă

Prezentare masterat ISSM

Sesiunea iulie 2017

 • Înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie
 • Interviu: 29 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 31 iulie
 • Depunere acte în original: 8 septembrie

Sesiunea septembrie 2017

 • Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie
 • Interviu: 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • Rezultate finale: 19 septembrie

Alte informații:

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri la licență: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

Modalitate admitere: Interviu

MA = 0,5 MF + 0,5 MI

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MI = media interviu

La înscriere candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

 1. Cerere de înscrierepdf (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, ambele în original (pentru studii la buget) sau copii legalizate (pentru studii la taxă);
 3. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2016) și foaie matricolă, în original (pentru studii la buget) sau copie legalizată (pentru studii la taxă);
 4. Certificat de naştere – copie legalizată;
 5. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 6. Carte de identitate – original şi copie xerox;
 7. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu – apt pentru înscriere la facultate);
 8. 2 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. Dosar plic.
 10. Taxa de înscriere: 100 lei
Arhiva 2011 - 2016