Materiale avansate şi tehnici de analiză

Prezentare masterat MATAE

Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor

Prezentare masterat TAIPM

Sisteme industriale pentru tehnologii moderne

Prezentare masterat SITM

Ingineria sănătății și securității în muncă

Prezentare masterat ISSM

Rezultate admitere masterat

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dispune de o aplicație proprie de admitere online. Candidații pot opta pentru a completa cererea de înscriere online, selectând facultatea dorită. Un scurt ghid de completare a cererii online poate fi accesat aiciAceastă cerere se poate completa și la comisiile de admitere ale facultăților universității.

Concursurile de admitere din sesiunea 2019 se vor desfăşura după cum urmează:

Sesiunea de vară:

 • Înscrierea candidaţilor: 10-25 Iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 26 Iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 Iulie
 • Depunere acte în original: 26-29 Iulie
 • Rezultate finale: 29 Iulie

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrierea candidaţilor: 9-19 Septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 20 Septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 Septembrie
 • Depunere acte în original: 20-23 Septembrie
 • Rezultate finale: 23 Septembrie
PROGRAMUL DE ÎNSCRIERI la concursul de ADMITERE, sesiunea 9 – 19 Septembrie:
 • Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, între orele 8,00 – 15,00
 • Sâmbătă, între orele 8,00 – 13,00.
Locația: Decanat SIM, Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 41.
 

Facultății noastre i-a fost repartizat un număr de 128 locuri la buget și 40 de locuri la taxă.

Domeniul de masterDenumirea programului universitar de masterNr. locuri bugetNr. locuri romiNr. locuri taxă
Ingineria MaterialelorMateriale avansate şi tehnici de analiză experimentală12010
Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor28010
Inginerie mecanicăSisteme industriale pentru tehnologii moderne4910
Inginerie industrialăIngineria securităţii şi sănătăţii în muncă39110
Total facultate128230

Pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu se vor utiliza următoarele subiecte: MATAE și TAIPM (apasă aici), SITM (apasă aici) iar pentru ISSM (apasă aici)

La înscriere candidații vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere de înscrierepdf (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 3. Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, ambele în original (pentru studii la buget) sau  în copie conformă cu originalul (pentru studii la taxă);
 4. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2018) și foaie matricolă, în original (pentru studii la buget) sau  în copie conformă cu originalul (pentru studii la taxă);
 5. Certificat de naştere – copie conformă cu originalul;
 6. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie conformă cu originalul (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 7. Carte de identitate – original şi copie conformă cu originalul;
 8. Adeverinţă medicală tip – în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 9. 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
 10. Taxa de înscriere: 100 lei

Alte informații:

Arhiva 2017


Alte informații:

Cifra de școlarizare aprobată în Consiliul de Administrație al UTI

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri la licență: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

Modalitate admitere: MA = 0,5 MF + 0,5 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu

La înscriere candidații vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere de înscrierepdf (formular tipizat – la comisia de înscriere);
 3. Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, ambele în original (pentru studii la buget) sau  în copie conformă cu originalul (pentru studii la taxă);
 4. Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată sau adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2017) și foaie matricolă, în original (pentru studii la buget) sau  în copie conformă cu originalul (pentru studii la taxă);
 5. Certificat de naştere – copie conformă cu originalul;
 6. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui în copie conformă cu originalul (certificat căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 7. Carte de identitate – original şi copie conformă cu originalul;
 8. Adeverinţă medicală tip – în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 9. 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
 10. Taxa de înscriere: 100 lei

Arhiva 2011 – 2016

Close Menu