Alegerea reprezentanților studenților în Consiliu și Senat

C O N V O C A R E

 

Studenții Facultății de Știința și Ingineria Materialelor (studii de licență și master) sunt invitați miercuri 25 octombrie, ora 12:00 în amfiteatrul/hala SIM pentru alegerea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății SIM (3 locuri) și în Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași (1 loc), ca urmare a vacantării locurilor corespunzătoare programului de studii de licență Ingineria Materialelor (1 loc) și a programelor de studii de master Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (1 loc) și Tehnologii Avansate în Ingineria Procesării Materialelor (1 loc).

Candidații pentru Consiliul facultății (studenți și masteranzi de la programele de studiu mai sus menționate) și pentru Senat (studenți și masteranzi de la oricare dintre programele de studiu)sunt rugați să-și depună la Secretariatul facultății candidatura sub forma unei Fișe a  candidatului care trebuie să conţină: date personale privind atât calitatea de student (forma de studii, anul de studii, domeniul/ programul de studii), cât şi informaţii privind performanţele atinse – situaţia şcolară, activitatea ştiinţifică, funcţii în organizaţii studenţeşti, activităţi de voluntariat etc.

Candidații sunt rugați să depună Fişa candidatului cu cel puțin trei zile înaintea datei de desfășurare a scrutinului.

Close Menu