Alegerea structurilor și funcțiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

PROCEDURI

Alegeri Director departament

Departament: Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

Departament: Știința Materialelor

Departament: Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor

Rezultate alegeri conducere departamente: 

  • Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU – Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială
  • Conf. univ. dr. ing. Iulian IONIŢĂ – Ştiinţa Materialelor
  • Prof. univ. dr. ing. Petrică VIZUREANU – Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor

 

Alegeri Reprezentanți în Consiliul facultății:

CV-uri candidați:

Reprezentanți aleși în Consiliul facultății:

  • IMSI: Costică BEJINARIU, Diana Antonia GHEORGHIU, Ioan RUSU
  • SM: Adrian ALEXANDRU, Gheorghe BĂDĂRĂU, Sergiu STANCIU
  • TEPM: Radu COMĂNECI, Viorel GRANCEA, Manuela-Cristina PERJU
  • Alte facultăți: Maricel AGOP, Ion ANTONESCU, Mihai BERCEA
Close Menu