Anișoara CORABIERU

Conferențiar universitar, dr.ing. Anișoara CORABIERU

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

E-mail: 

Tel.: 0232-278688, int. 2127

 

Date personale