ÎN ATENŢIA CANDIDATILOR ADMIŞI pentru studii de LICENŢĂ în sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Completarea dosarelor de concurs cu acte în original (diplome şi foi matricole, certificate de naştere şi căsătorie legalizate sau conforme cu originalul, fotografii (3×4) şi adeverinţe medicale) se va face până în data de marţi 20.09.2016, orele 1200.

Orice depăşire a acestei date şi ore va conduce la eliminarea candidatului din lista de admişi.

Nu se admit constestaţii, în legatură cu cele de mai sus.

         

Telefoane contact :

– 0743.05.04.22 – Decan, conf.univ.dr.ing Iulian IONIŢĂ

– 0748.60.55.55 – ş.l.dr.ing. Achitei Dragoş

 

 

PRESEDINTE COMISIE ADMITERE

DECAN FACULTATEA S.I.M.

conf.univ.dr.ing. Iulian IONIŢĂ

Close Menu