Programarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea IUNIE – IULIE 2018

1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Program de studii Proba de examen Locul susţinerii Data şi ora
ŞTIINŢA MATERIALELOR Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate Amf. T.2 7 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 7 iulie 2018, ora 1300
INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate SIM-TEPM-04,

Depart. TEPM, parter

7 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 7 iulie 2018, ora 1300
ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate SIM-TEPM-10

Depart. TEPM, etj.1

6 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 6 iulie 2018, ora 1200
INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate SIM-IMSI-18

Depart. IMSI– et.1

7 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 7 iulie2018, ora 1200

2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Program de studii Proba de examen Locul susţinerii Data şi ora
MATERIALE AVANSATE ŞI TEHNICI DE ANALIZĂ EXPERIMENTALĂ Prezentare şi susţinere lucrare de disertaţie SIM-IMSI-08

Depart. IMSI – parter

22.06.2018,

ora 800

TEHNICI AVANSATE ÎN INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR SIM-TEPM-15

Depart. TEPM – parter

22.06.2018,

ora 1300

SISTEME INDUSTRIALE PENTRU TEHNOLOGII MODERNE SIM-TEPM-10

Depart. TEPM – et.1

23.06.2018,

ora 800

INGINERIA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SIM-IMSI-18

Depart. IMSI– et.1

23.06.2018,

ora 800

 

Informare Doctoranzi

ANUNT
PRIVIND STUDIILE DOCTORALE

Doctoranzii admiși în anul 2017 la studiile doctorale, care nu depun până la data de 7.09.2018, la Rectorat – CSUD, catalogul cu notele obținute la disciplinele prevăzute în PPUA și planificate pentru anul universitar 2017-2018, nu vor putea participa la susținerea proiectului de cercetare, urmând a fi exmatriculați.

Catalogul poate fi descărcat la adresa:

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm

Programarea proiectului de cercetare poate fi consultată la adresa: http://www.doctorat.tuiasi.ro/ sau luând legătura direct cu conducătorul de doctorat sau CCPD-SIM.

 

Doctoranzii admiși în anul 2015, care nu pot finaliza teza de doctorat până la data de 30 septembrie 2018 vor depune la Rectorat – CSUD, în prima jumătate a lunii septembrie, o cerere privind prelungirea termenului. Nedepunerea cererii în termen util atrage după sine exmatricularea de la studiile doctorale. Modelul de cerere poate fi descărcat la adresa:

 http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm

 Doctoranzii admiși în anii 2015 și 2016, care nu pot susține rapoartele la data prevăzută în contract trebuie să depună o cerere pentru re-planificarea rapoartelor, înainte de data prevăzută pentru susținerea raportului.

 Colocviul de admitere la doctorat va avea loc în data de 26 septembrie 2018. Perioada de înscriere este 03 – 20.09.2018. Testul la limba străina se va susține la data de 21.09.2018, ora 10, Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5.

Detalii găsiți la adresa: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2018.htm

 

Director CCPD-SIM,

Prof.univ.dr.ing. Alina Adriana MINEA

PROGRAM DE PRACTICĂ la Delphi Diesel Systems Romania

PROGRAM DE PRACTICĂ la Delphi Diesel Systems Romania

Perioada de practica: 18 iunie – 6 iulie 2018.

 

Nr. studenți: 2, domeniile Ingineria materialelor și/sau Inginerie mecanică

 

Precizări:

Pot participa la practica:

  • studenti din anii 2 si 3 din ciclul studiilor de licenta;
  • doar studenti care nu lucreaza si pot participa zilnic la cele 7 ore de practica din cadrul celor 3 saptamani;
  • studentii care au cartea de identitate/pasaport valabil.

Studentii care lucreaza deja la Delphi nu trebuie sa se inscrie pe listele de practica deoarece pot primi o adeverinta care sa ateste ca sunt angajati in urma unei solicitari la biroul de Resurse Umane.

Fiecare student selectat va trebui sa pregateasca urmatoarele documente pana pe 19 iunie:

  • copie dupa cartea de identitate – valabila;
  • copie dupa carnetul de student – validat pentru anul 2017-2018;
  • adeverinta medicala de la medicul de familie precum ca nu sufera de boli cronice. 

Transportul studentilor pentru perioada de practica este asigurat de catre Universitatea Tehnica (vom reveni cu detalii referitoare la acest aspect).

Termen inscriere (la secretariatul facultății): 7 iunie 2018

Diversitatea culturală – între tradiție, știință și competiție

Pe data de 7 iunie 2018 (joi) se derulează în cadrul facultății noastre, cu directa implicare a universității, proiectul extracurricular Diversitatea culturală – între tradiție, știință și competiție, conceput ca o manifestare interactivă cu trei activități – conferința demonstrativă asupra tehnologiei japoneze TATARA și două concursuri de șah și respectiv tir sportiv.
Prima activitate ce îl are ca protagonist pe prof. Takuya OHBA, director al Departamentului de Știința Materialelor al Universității Shimane și al TATARA Nanotechnology Project Center din Japonia, se va desfășura Miercuri 6 Iunie la ora 11.00 în Aula Gheorghe Asachi, din Corpul A, Copou precum și Joi 7 Iunie, ora 11:00, în Amfiteatrul T3 – unde va susține prelegeri asupra obținerii și prelucrării tradiționale a unor oțeluri japoneze.

Intrarea este liberă!

Lista cu studenții candidați la Programul Național Tabere studențești 2018

Nr.crt Nume și prenume An Nr. cerere Media
1. Apostol Victor-Daniel 4 284/22.05.2018 9.95
2. Farcaș Mădălin 2 262/10.05.2018 9.77
3. Maloș Claudiu 1Ma 280/21.05.2018 9.60
4. Bălăceanu Elena-Teodora 4 286/22.05.2018 9.58
5. Hobincu Raluca-Elena 2Ma 288/22.05.2018 9.50
6. Roman Ana-Maria 4 287/22.05.2018 9.48
7. Teodoritu Ștefan 3 282/22.05.2018 9.24
8. Huțanu Magdalena-Gabriela 1 289/22.05.2018 9.10
9. Mitrofan Ștefan 2 285/22.05.2018 9.08
10. Gheran Mara 3 281/22.05.2018 9.01
11. Abutnăriți Roxana-Mihaela 1 289bis/22.05.2018 8.96
12. Ștefanache Gabriela 3 283/22.05.2018 7.23

Comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri în tabere studențești pentru anul univ. 2017/2018 este formată din:

  • Conf.dr.ing. Ioniță Iulian – Decan
  • Prof.dr.ing. Comăneci Radu Ioachim – Prodecan cu activitatea de informatizare și comunicații digitale precum și de relația cu studenții
  • Bradan Andreea-Simona – reprezentant studenți