Centrul de Consiliere – TUIASI

În acord cu Planul Strategic al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru legislatura 2016 – 2020, s-a înfiinţat Centrul de Consiliere – TUIASI – Counseling Center (CC- TUIASI) prin finanţarea obţinută în cadrul proiectului de dezvoltare instituţională „Student la Universitatea Tehnică Iaşi – SUNT”, CNFIS-FDI-2016-0049, coordonat de Prorectoratul Relaţia cu Studenţii în domeniul „creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior (inclusiv consilierea şi orientarea în carieră)”.

Detalii despre Centrul de Consiliere – TUIASI găsiți aici.

afis-cc-tuiasi

Close Menu