Conferința Internațională de Turnătorie

CNT 2012 11.06.2012
CNT2012 12.06.2012 Expoziție
CNT2012 14.06.2012