UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Mecanisme
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică generală
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mecanica fluidelor Metode numerice
Toleranţe şi control dimensional
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Electrotehnică şi acţionări electrice
Programarea calculatorului şi limbaje de programare (3) Acţionări hidraulice şi pneumatice
Organe de maşini (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Organe de maşini (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Rezistenţa materialelor Limbi moderne
Economie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică
Limbi moderne Practică
Educaţie fizică

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Tehnologia prelucrărilor mecanice (1) Tehnologia prelucrărilor mecanice (2)
Electronică aplicată în procese industriale Automatică aplicată în procese industriale
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologia materialelor

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Pedagogie II
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Didactica specialităţii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Close Menu