UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Tehnologii de procesare prin turnare Echipamente si instalații de încălzire
Tehnologii de procesare prin deformare plastică Echipamente tehnologice pentru turnatorii (1)
Tehnologii de tratament termic si termochimic Echipamente tehnologice pentru deformari plastice (1)
Echipamente si instalații de încălzire Echipamente si instalatii pentru tratamente termice
Mecanica și vibrații mecanice
 Practică

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Traductori și tehnici de măsurare Echipamentul si tehnologia sudarii
Proiectarea asistată a sectoarelor de elaborare şi turnare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Simulare in teoria elasticitatii si plasticitatii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente si tehnologii de procesare a pulberilor Fiabilitatea utilajelor pentru prelucrări la cald
Proiectarea asistată a sectoarelor de deformare plastică Proiectarea asistată a sectoarelor de tratament termic

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Limba străină
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limba străină
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Inventică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Inventică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Close Menu