UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente tehnologice pentru transport operațional
Proiectarea asistată a sistemelor termice Management de mediu în inginerie mecanică

 

Echipamente tehnologice pentru deformari plastice (2) Elaborarea si sustinerea proiectului de diploma
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Modelare si analiza prin element finit
Echipamente tehnologice pentru turnatorii (2)

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Stiinta materialelor metalice speciale (1) Stiinta materialelor metalice speciale (2)
Automatica proceselor industriale Elemente de tehnica confortului industrial
Controlul, comanda si reglarea echipamentelor Proiectarea sistemelor tehnologice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mecatronica si elemente de robotica
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metalurgie mecanica
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică aplicată
Masini unelte
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative
Semestrul I
Sanatatea si securitatea muncii-notiuni de baza
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Gestionarea relatiilor de munca
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu