Presusținere teză doctorat

PhD
In data de 09.07.2019, ora 9.00, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor din Iași, Departamentul Știința Materialelor va avea loc presusţinerea publică, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul „Obținerea, caracterizarea fizico-chimica si potențiale aplicații ale nanomaterialelor pe baza de oxizi polimetalici cu structura spinelica„. 

Teza este elaborată în domeniul INGINERIA MATERIALELOR de către drd. ch. Tiberiu ROMAN  sub conducerea prof.univ.dr.ing. Sergiu STANCIU și prof.univ.dr. ch. Aurel PUI.

Close Menu