Elena MIHALACHE

Asistent universitar, dr.ing. Elena MIHALACHE

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

E-mail: 

Tel.: 0232-278688, int. 2287

Date personale