Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Analiză matematică

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Chimie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Fizică (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Desen tehnic și infografică (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Știinţa și ingineria materialelor (1)

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică și sport

Semestrul II

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Fizică (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Mecanică

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Știinţa și ingineria materialelor (2)

Desen tehnic și infografică (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică și sport

Discipline opționale

Semestrul I

Istoria construcţiei europene

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Cultură şi civilizaţie europeană

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative

Semestrul I

Psihologia educaţiei

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Pedagogie (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu