Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Mecanisme

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Mecanica fluidelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Toleranţe şi control dimensional

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Programarea calculatorului şi limbaje de programare (3)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Rezistenţa materialelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Organe de maşini (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică și sport

Semestrul II

Termotehnică generală

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Metode numerice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Organe de maşini (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Electrotehnică şi acţionări electrice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Acţionări hidraulice şi pneumatice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică și sport

Stagiu practică (120 ore pe an)

Discipline opționale

Semestrul I

Tehnologia prelucrărilor mecanice (1)

Electronică aplicată în procese industriale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Economie generală

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Noțiuni de dreptul muncii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Tehnologia prelucrărilor mecanice (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Automatică aplicată în procese industriale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnologia materialelor

Mașini unelte și prelucrări prin așchiere

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative

Semestrul I

Pedagogie (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul I

Didactica specialităţii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu