EPI2-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Mecanisme
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică generală
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mecanica fluidelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode numerice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Toleranţe şi control dimensional
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Electrotehnică şi acţionări electrice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Programarea calculatorului şi limbaje de programare (3)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Acţionări hidraulice şi pneumatice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Organe de maşini (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Organe de maşini (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Rezistenţa materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Economie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Tehnologia prelucrărilor mecanice (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologia prelucrărilor mecanice (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Electronică aplicată în procese industriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Automatică aplicată în procese industriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologia materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Pedagogie II
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Didactica specialităţii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details