EPI3-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Tehnologii de procesare prin turnare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente si instalații de încălzire
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologii de procesare prin deformare plastică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente tehnologice pentru turnatorii (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologii de tratament termic si termochimic
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente tehnologice pentru deformari plastice (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente si instalații de încălzire
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente si instalatii pentru tratamente termice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mecanica și vibrații mecanice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
 Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Traductori și tehnici de măsurare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamentul si tehnologia sudarii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea asistată a sectoarelor de elaborare şi turnare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Simulare in teoria elasticitatii si plasticitatii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente si tehnologii de procesare a pulberilor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Fiabilitatea utilajelor pentru prelucrări la cald
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea asistată a sectoarelor de deformare plastică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea asistată a sectoarelor de tratament termic
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Limba străină
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limba străină
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Inventică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Inventică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details