Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Tehnologii de procesare prin turnare

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnologii de procesare prin deformare plastică

Tehnologii de tratament termic și termochimic

Echipamente și instalații de încălzire

Semestrul II

Echipamente și instalații de încălzire

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Echipamente tehnologice pentru turnătorii (1)

Echipamente tehnologice pentru deformări plastice (1)

Echipamente și instalații pentru tratamente termice

Mecanică și vibrații mecanice

 Stagiu practică (120 ore pe an)

Discipline opționale

Semestrul I

Traductori și tehnici de măsurare

Proiectarea asistată a sectoarelor de elaborare şi turnare

Echipamente și tehnologii de procesare a pulberilor

Proiectarea asistată a sectoarelor de deformare plastică

Semestrul II

Echipamentul și tehnologia sudării

Proiectarea asistată a sectoarelor de tratament termic

Fiabilitatea utilajelor pentru prelucrări la cald

Simulare în teoria elasticității și plasticității

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative

Semestrul I

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Inventică

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Inventică

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu