EPI4-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente tehnologice pentru transport operațional
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea asistată a sistemelor termice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management de mediu în inginerie mecanică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Echipamente tehnologice pentru deformari plastice (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elaborarea si sustinerea proiectului de diploma
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Modelare si analiza prin element finit
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente tehnologice pentru turnatorii (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Stiinta materialelor metalice speciale (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Stiinta materialelor metalice speciale (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Automatica proceselor industriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elemente de tehnica confortului industrial
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Controlul, comanda si reglarea echipamentelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea sistemelor tehnologice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mecatronica si elemente de robotica
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metalurgie mecanica
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică aplicată
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Masini unelte
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative
Semestrul I
Sanatatea si securitatea muncii-notiuni de baza
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Gestionarea relatiilor de munca
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details