Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Management

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Proiectarea asistată a sistemelor termice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Echipamente tehnologice pentru deformări plastice (2)

Modelare și analiză prin element finit

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Echipamente tehnologice pentru turnătorii (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Echipamente tehnologice pentru transport operațional

Management de mediu în inginerie mecanică

Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Știința materialelor metalice speciale (1)

Automatica proceselor industriale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Controlul, comanda și reglarea echipamentelor

Mecatronică și elemente de robotică

Termotehnică aplicată

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Mașini unelte speciale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Știința materialelor metalice speciale (2)

Elemente de tehnica confortului industrial

Proiectarea sistemelor tehnologice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Metalurgie mecanică

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative

Semestrul I

Sănătatea și securitatea muncii-noțiuni de bază

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Gestionarea relațiilor de muncă

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu