UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Organe de maşini şi mecanisme (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Organe de maşini şi mecanisme (2)
Chimie fizică (1) Chimie fizică (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Cristalografie şi mineralogie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică (1)
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (3) Electrotehnică şi instalaţii electrotehnice
Rezistenţa materialelor Metalurgie fizică I
Metode numerice Bazele elaborării aliajelor
Limbi moderne Limbi moderne
Educaţie fizică Educaţie fizică
Practică

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Filosofia valorii şi acţiunii Termotehnică (2)
Economie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Automatizări
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proprietăţile şi alegerea materialelor (1)
Mecanica fluidelor

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Pedagogie II
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Didactica specialităţii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu