Ingineria Procesării Materialelor, Anul III

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2016-2017, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Metalurgie fizică (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele tehnologice ale turnării
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele teoretice ale deformărilor plastice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele teoretice ale deformărilor plastice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elaborarea aliajelor feroase
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Laminarea metalelor (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele teoretice ale turnării
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele teoretice ale tratamentelor termice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente si instalatii de incalzire
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente si instalatii de incalzire
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Procesarea materialelor metalice prin sudare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Atmosfere controlate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologii de recuperare a deseurilor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Evaluarea riscului si audit in industria de procesare a materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Procesarea pulberilor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul calităţii în procesarea materialelor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea paginilor web
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details