UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Metalurgie fizică (2) Bazele tehnologice ale turnării
Bazele teoretice ale deformărilor plastice (1) Bazele teoretice ale deformărilor plastice (2)
Bazele elaborării aliajelor feroase Laminarea metalelor (1)
Bazele teoretice ale turnării Bazele teoretice ale tratamentelor termice
Echipamente si instalatii de incalzire Echipamente si instalatii de incalzire
Practică

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Procesarea materialelor metalice prin sudare Atmosfere controlate
Tehnologii de recuperare a deseurilor metalice Evaluarea riscului si audit in industria de procesare a materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Procesarea pulberilor metalice
Managementul calităţii în procesarea materialelor metalice

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea paginilor web
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Close Menu