UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Deformarea metalelor prin forjare (1) Deformarea metalelor prin forjare (2)
Tratamente termochimice (1) Tratamente termochimice (2)

 

Management
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Elaborarea si sustinerea proiectului de diplomă
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

 

Laminarea metalelor (2)
Utilaje si instalatii metalurgice specifice

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Tragere-trefilare-extrudare Tratamente termomecanice
Nanotehnologii Procedee si tehnologii neconventionale de deformare plastica
Modelarea si optimizarea proceselor tehnologice (1) Modelarea si optimizarea proceselor tehnologice (2)
Management de mediu in procesarea materialelor metalice Proiectarea sistemelor tehnologice
Tratamente termice neconventionale
Simularea proceselor tehnologice

Close Menu