UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Securităţii în Industrie
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Mecanisme
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică 2
Mecanica fluidelor Tehnologia prelucrărilor mecanice
Vibraţiile maşinilor şi utilajelor Echipamente termice
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (3) Organe de maşini
Rezistenţa materialelor Electrotehnică
Limbi moderne Echipamente hidraulice şi pneumatice
Educaţie fizică Limbi moderne
Educaţie fizică
Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator Istoria tehnicii
Tribologie Legislaţia europeană şi românească în domeniul igienei ocupaţionale
Filozofia valorii şi acţiunii
Noţiuni de dreptul muncii
Toleranţe şi control dimensional
Elemente de design industrial

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Pedagogie II
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Didactica specialităţii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Close Menu