Ingineria Securităţii în Industrie, Anul II

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Securităţii în Industrie
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Mecanisme
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică 2
Mecanica fluidelor Tehnologia prelucrărilor mecanice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Vibraţiile maşinilor şi utilajelor Echipamente termice
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (3) Organe de maşini
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Rezistenţa materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Electrotehnică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne Echipamente hidraulice şi pneumatice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne
Educaţie fizică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator Istoria tehnicii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tribologie Legislaţia europeană şi românească în domeniul igienei ocupaţionale
Filozofia valorii şi acţiunii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Noţiuni de dreptul muncii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Toleranţe şi control dimensional
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elemente de design industrial

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Psihologia educaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Pedagogie I
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Antreprenoriat industrial şi întreprinderi simulate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Antreprenoriat industrial şi întreprinderi simulate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnica studiului universitar
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details