UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie Aplicaţii ale informaticii în ingineria securităţii industriale
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (1) Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (2)
Bazele igienei ocupaţionale Ergonomia muncii
Ventilaţie industrială Metode statistice de analiză a securităţii industriale
Practică

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Dispozitive tehnologice (1) Dispozitive tehnologice (2)
Maşini şi acţionări electrice Teoria proceselor de sudare
Termotehnica confortului industrial Tratamente termice
Tehnologii de prelucrare a deşeurilor industriale. Substanţe şi deşeuri periculoase Maşini unelte

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Limba engleză
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limba engleză
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Close Menu