UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Elemente de electronică industrială Ecologie şi protecţia mediului
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie Controlul şi asigurarea calităţii
Metode de protecţie colectivă şi individuală în industrie Metode de evaluare a riscurilor
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (3) Elaborarea si susţinerea proiectului de diploma
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Radioprotecţia în industrie Implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
Electrosecuritate Noţiuni privind auditul securităţii în industrie
Managementul situaţiilor de criză Legislaţia activităţii de securitate şi sănătate în muncă
Noţiuni de medicina muncii Managementul securităţii în industrie
Managementul firmei în domeniul securităţii industriale
Managementul resurselor umane şi a conflictelor de muncă

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Prevenirea accidentelor industriale majore
Conformitatea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie

 

Close Menu