UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Securităţii în Industrie
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Analiză matematică Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică I
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Fizică II
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Chimie Mecanică
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (1) Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (2)
Grafică asistată de calculator (1) Grafică asistată de calculator (2)
Știinţa și ingineria materialelor metalice (1) Știinţa și ingineria materialelor metalice (2)
Limbi moderne Limbi moderne
Educaţie fizică Educaţie fizică

 

Discipline opționale
Semestrul I
Istoria construcţiei europene Comunicare de marketing

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Psihologia educaţiei
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Pedagogie I

 

Close Menu