Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, Anul II

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Titlul absolventului: Master în Inginerie Industrială
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2016-2017, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Tehnologia informaţiei şi sisteme interactive (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de documentare pentru elaborarea dizertaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Certificarea echipamentelor tehnice şi individuale de protecţie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de cercetare pentru elaborarea dizertaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul conflictelor de muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elaborarea dizertaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Auditul securităţii si sănătăţii în muncă (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Examen de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I
Managementul securităţii si sănătăţii în muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul activităţii de prevenire şi protecţie în situaţii de urgenţă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details