UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Titlul absolventului: Master în Inginerie Industrială
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Managementul activităţii de prevenire
şi protecţie în situaţii de urgenţă
Activitate de documentare pentru elaborarea dizertaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente de muncă şi
echipamente individuale de protecţie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de cercetare pentru elaborarea dizertaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul conflictelor de muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elaborarea dizertaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Auditul securităţii si sănătăţii în muncă (2) Examen de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I
Managementul securităţii si sănătăţii în muncă Prevenirea incendiilor şi exploziilor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Close Menu