UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Titlul absolventului: Master în Inginerie Industrială
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Legislaţie românească şi europeană în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă Costul accidentelor de muncă
Intervenţia în situaţii de urgenţă Ingineria securităţii la incendiu
Elemente de medicina muncii Auditul securităţii si sănătăţii în muncă (1)
Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (1) Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (2)
Tehnologia informaţiei şi sisteme interactive
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul II
Primul ajutor în accidentele de muncă Avarii şi accidente majore în industrie

 

Close Menu