Ioan-Gabriel SANDU

Şef de lucrări universitar, dr. ing. Ioan-Gabriel SANDU

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

E-mail: gisandu@yahoo.com

Tel.: 0232-278688, int. 2287

Date personale