Ion HOPULELE

hopulele

Profesor univ. dr. ing. Ion HOPULELE – Consultant

Departamentul de Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor

Tel.: 0232-278688, int. 2280

 

Date personale