IPM1-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria procesării materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Analiză matematică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Fizică I
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Fizică II
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Chimie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mecanică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Desen tehnic și infografică (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Desen tehnic și infografică (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Știinţa și ingineria materialelor metalice (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Știinţa și ingineria materialelor metalice (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne 1
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne 2
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică 1
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică 2
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I
Istoria construcţiei europene
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Cultură şi civilizaţie europeană
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Psihologia educaţiei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Pedagogie I
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details