IPM2-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Organe de maşini şi mecanisme (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Organe de maşini şi mecanisme (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Chimie fizică (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Chimie fizică (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Cristalografie şi mineralogie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (3)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Electrotehnică şi instalaţii electrotehnice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Rezistenţa materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metalurgie fizică I
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode numerice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele elaborării aliajelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limbi moderne
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Educaţie fizică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Filosofia valorii şi acţiunii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnică (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Economie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Automatizări
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proprietăţile şi alegerea materialelor (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mecanica fluidelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Pedagogie II
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Didactica specialităţii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details