Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Metalurgie fizică (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Bazele teoretice ale deformărilor plastice (1)

Bazele elaborării aliajelor feroase

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Bazele teoretice ale turnării

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Echipamente și instalații de încălzire

Semestrul II

Bazele teoretice ale deformărilor plastice (2)

Echipamente și instalații de încălzire

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Bazele tehnologice ale turnării

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Laminarea metalelor (1)

Bazele teoretice ale tratamentelor termice

Stagiu practică (120 ore pe an)

Discipline opționale

Semestrul I

Procesarea materialelor metalice prin sudare

Tehnologii de recuperare a deșeurilor metalice

Procesarea pulberilor metalice

Managementul calităţii în procesarea materialelor metalice

Semestrul II

Atmosfere controlate

Evaluarea riscului și audit în industria de procesare a materialelor

Discipline facultative

Semestrul I

Tehnici de comunicare și negociere în industrie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Proiectarea paginilor web

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Tehnici de comunicare și negociere în industrie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu