Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Management

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Laminarea metalelor (2)

Tehnologia tratamentelor termochimice (1)

Utilaje și instalații metalurgice specifice

Forjarea metalelor (1)

Semestrul II

Forjarea metalelor (2)

Tratamente termochimice

Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Tragere-trefilare-extrudare

Procedee speciale de deformare plastică

Modelarea și optimizarea proceselor tehnologice (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Management de mediu în procesarea materialelor metalice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Tratamente termomecanice

Nanotehnologii

Proiectarea sistemelor tehnologice

Tratamente termice neconvenționale

Modelarea și optimizarea proceselor tehnologice (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Simularea proceselor tehnologice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu