IPM4-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2018-201, 9apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Deformarea metalelor prin forjare (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Deformarea metalelor prin forjare (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tratamente termochimice (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tratamente termochimice (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elaborarea si sustinerea proiectului de diplomă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Laminarea metalelor (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Utilaje si instalatii metalurgice specifice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Tragere-trefilare-extrudare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tratamente termomecanice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Nanotehnologii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Procedee si tehnologii neconventionale de deformare plastica
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Modelarea si optimizarea proceselor tehnologice (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Modelarea si optimizarea proceselor tehnologice (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management de mediu in procesarea materialelor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea sistemelor tehnologice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tratamente termice neconventionale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Simularea proceselor tehnologice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details