Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii în Industrie

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Mecanisme

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Mecanica fluidelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Vibraţiile maşinilor şi utilajelor

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (3)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Rezistenţa materialelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică

Semestrul II

Termotehnică 2

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnologia prelucrărilor mecanice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Echipamente termice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Organe de maşini

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Electrotehnică

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Echipamente hidraulice şi pneumatice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică

Practică

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator

Tribologie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Filozofia valorii şi acţiunii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Noţiuni de dreptul muncii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Toleranţe şi control dimensional

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Elemente de design industrial

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Istoria tehnicii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Legislaţia europeană şi românească în domeniul igienei ocupaţionale

Discipline facultative

Semestrul I

Pedagogie II

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Didactica specialităţii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu