Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie

Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (1)

Bazele igienei ocupaţionale

Ventilaţie industrială

Semestrul II

Aplicaţii ale informaticii în ingineria securităţii industriale

Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (2)

Ergonomia muncii

Metode statistice de analiză a securităţii industriale

Practică

Discipline opționale

Semestrul I

Dispozitive tehnologice (1)

Maşini şi acţionări electrice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Termotehnica confortului industrial

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnologii de prelucrare a deşeurilor industriale. Substanţe şi deşeuri periculoase

Semestrul II

Dispozitive tehnologice (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Teoria proceselor de sudare

Tratamente termice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Maşini unelte

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative

Semestrul I

Limba engleză

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Management

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Limba engleză

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Management

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu