ISI3-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Aplicaţii ale informaticii în ingineria securităţii industriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele igienei ocupaţionale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Ergonomia muncii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Ventilaţie industrială
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode statistice de analiză a securităţii industriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Dispozitive tehnologice (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Dispozitive tehnologice (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Maşini şi acţionări electrice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Teoria proceselor de sudare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Termotehnica confortului industrial
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tratamente termice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologii de prelucrare a deşeurilor industriale. Substanţe şi deşeuri periculoase
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Maşini unelte
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Limba engleză
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Limba engleză
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details