Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Elemente de electronică industrială

Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie

Metode de protecţie colectivă şi individuală în industrie

Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (3)

Semestrul II

Ecologie şi protecţia mediului

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Controlul şi asigurarea calităţii

Metode de evaluare a riscurilor

Elaborarea si susţinerea proiectului de diploma

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Radioprotecţia în industrie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Electrosecuritate

Managementul situaţiilor de criză

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Noţiuni de medicina muncii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Managementul firmei în domeniul securităţii industriale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Managementul resurselor umane şi a conflictelor de muncă

Semestrul II

Implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Noţiuni privind auditul securităţii în industrie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Legislaţia activităţii de securitate şi sănătate în muncă

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Managementul securităţii în industrie

Discipline facultative

Semestrul I

Prevenirea accidentelor industriale majore

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul I

Conformitatea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu