ISI4-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Elemente de electronică industrială
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Ecologie şi protecţia mediului
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Controlul şi asigurarea calităţii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode de protecţie colectivă şi individuală în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode de evaluare a riscurilor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (3)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elaborarea si susţinerea proiectului de diploma
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Radioprotecţia în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Electrosecuritate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Noţiuni privind auditul securităţii în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul situaţiilor de criză
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Legislaţia activităţii de securitate şi sănătate în muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Noţiuni de medicina muncii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul securităţii în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul firmei în domeniul securităţii industriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Managementul resurselor umane şi a conflictelor de muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Prevenirea accidentelor industriale majore
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Conformitatea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details