Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Legislaţia românească şi europeană în domeniul securităţii şi sănătății în muncă

Intervenţia în situaţii de urgenţă

Elemente de medicina muncii

  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (1)

Tehnologia informaţiei şi sisteme interactive

Semestrul II

Costul accidentelor de muncă

Ingineria securităţii la incendiu

Auditul securităţii si sănătăţii în muncă (1)

  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (2)

Etică și Integritate

Discipline impuse

Semestrul II

Primul ajutor în accidentele de muncă

Avarii şi accidente majore în industrie

  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

Close Menu