ISSM1-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Titlul absolventului: Master în Inginerie Industrială
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Legislaţie românească şi europeană în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Costul accidentelor de muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Intervenţia în situaţii de urgenţă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Ingineria securităţii la incendiu
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elemente de medicina muncii
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Auditul securităţii si sănătăţii în muncă (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologia informaţiei şi sisteme interactive
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul II
Primul ajutor în accidentele de muncă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Avarii şi accidente majore în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details