Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Managementul activităţii de prevenire şi protecţie în situaţii de urgenţă

Echipamente de muncă şi echipamente individuale de protecţie

Managementul conflictelor de muncă

Auditul securităţii si sănătăţii în muncă (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Activitate de documentare pentru elaborarea dizertaţiei

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Activitate de cercetare pentru elaborarea dizertaţiei

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Elaborarea dizertaţiei

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Examen de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Managementul securităţii si sănătăţii în muncă

Prevenirea incendiilor şi exploziilor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu