MATAE1-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Titlul absolventului: Master în Ingineria Materialelor
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Superaliaje
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Achiziția și prelucrarea datelor în analiza experimentală
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Straturi funcționale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale nanostructurate prin deformare plastică severă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici avansate de analiza termică (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici de depunere în vid
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici de depunere în vid
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Sisteme materiale micro și nanomecanice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul II
Materiale nemetalice cu memoria formei
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details