Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Superaliaje

Straturi funcționale

Materiale nanostructurate prin deformare plastică severă

Tehnici de depunere în vid (1)

Sisteme materiale micro și nanomecanice

Semestrul II

Tehnici de depunere în vid (2)

Achiziția și prelucrarea datelor în analiza experimentală

Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (1)

Tehnici avansate de analiză termică (1)

Etică și Integritate

Discipline opționale

Semestrul II

Materiale nemetalice cu memoria formei

Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale

  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

Close Menu