MATAE2-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Titlul absolventului: Master în Ingineria Materialelor
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Simulare si experiment in analiza tensiunilor si deformatiilor (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de documentare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale sinterizate avansate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici avansate de analiza termica (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Definitivarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale ceramice avansate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Examen de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I
Materiale electro si magneto reologice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Obtinerea de materiale noi prin transformari de faze
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details