Domeniul: Ingineria Materialelor

Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Simulare si experiment in analiza tensiunilor si deformatiilor (2)

Materiale sinterizate avansate

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnici avansate de analiză termică (2)

Materiale ceramice avansate

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Activitate de documentare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Definitivarea lucrarii de dizertație

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Examen de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Materiale electro si magneto reologice

Obtinerea de materiale noi prin transformari de faze

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu