Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I
Simulare si experiment in analiza tensiunilor si deformatiilor (2)
Materiale sinterizate avansate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici avansate de analiză termică (2)
Materiale ceramice avansate
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Semestrul II
Activitate de documentare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Definitivarea lucrarii de dizertație
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Examen de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I
Materiale electro si magneto reologice
Obtinerea de materiale noi prin transformari de faze
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Close Menu