UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Titlul absolventului: Master în Ingineria Materialelor
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Simulare si experiment in analiza tensiunilor si deformatiilor (2) Activitate de documentare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale sinterizate avansate Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici avansate de analiza termica (2) Definitivarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale ceramice avansate Examen de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I
Materiale electro si magneto reologice Obtinerea de materiale noi prin transformari de faze

 

Close Menu