UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Titlul absolventului: Master în Ingineria Materialelor
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Superaliaje Achiziția și prelucrarea datelor în analiza experimentală
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Straturi funcționale
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (1)
Materiale nanostructurate prin deformare plastică severă Tehnici avansate de analiza termică (1)
Tehnici de depunere în vid Tehnici de depunere în vid
Sisteme materiale micro și nanomecanice

 

Discipline opționale
Semestrul II
Materiale nemetalice cu memoria formei Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale

 

Close Menu