Noutăți

Programarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea IUNIE – IULIE 2018

1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Program de studii Proba de examen Locul susţinerii Data şi ora
ŞTIINŢA MATERIALELOR Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate Amf. T.2 7 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 7 iulie 2018, ora 1300
INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate SIM-TEPM-04,

Depart. TEPM, parter

7 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 7 iulie 2018, ora 1300
ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate SIM-TEPM-10

Depart. TEPM, etj.1

6 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 6 iulie 2018, ora 1200
INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate SIM-IMSI-18

Depart. IMSI– et.1

7 iulie 2018, ora 800
Prezentare şi susţinere proiect de diplomă 7 iulie2018, ora 1200

2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Program de studii Proba de examen Locul susţinerii Data şi ora
MATERIALE AVANSATE ŞI TEHNICI DE ANALIZĂ EXPERIMENTALĂ Prezentare şi susţinere lucrare de disertaţie SIM-IMSI-08

Depart. IMSI – parter

22.06.2018,

ora 800

TEHNICI AVANSATE ÎN INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR SIM-TEPM-15

Depart. TEPM – parter

22.06.2018,

ora 1300

SISTEME INDUSTRIALE PENTRU TEHNOLOGII MODERNE SIM-TEPM-10

Depart. TEPM – et.1

23.06.2018,

ora 800

INGINERIA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SIM-IMSI-18

Depart. IMSI– et.1

23.06.2018,

ora 800

 

Informare Doctoranzi

ANUNT
PRIVIND STUDIILE DOCTORALE

Doctoranzii admiși în anul 2017 la studiile doctorale, care nu depun până la data de 7.09.2018, la Rectorat – CSUD, catalogul cu notele obținute la disciplinele prevăzute în PPUA și planificate pentru anul universitar 2017-2018, nu vor putea participa la susținerea proiectului de cercetare, urmând a fi exmatriculați.

Catalogul poate fi descărcat la adresa:

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm

Programarea proiectului de cercetare poate fi consultată la adresa: http://www.doctorat.tuiasi.ro/ sau luând legătura direct cu conducătorul de doctorat sau CCPD-SIM.

 

Doctoranzii admiși în anul 2015, care nu pot finaliza teza de doctorat până la data de 30 septembrie 2018 vor depune la Rectorat – CSUD, în prima jumătate a lunii septembrie, o cerere privind prelungirea termenului. Nedepunerea cererii în termen util atrage după sine exmatricularea de la studiile doctorale. Modelul de cerere poate fi descărcat la adresa:

 http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm

 Doctoranzii admiși în anii 2015 și 2016, care nu pot susține rapoartele la data prevăzută în contract trebuie să depună o cerere pentru re-planificarea rapoartelor, înainte de data prevăzută pentru susținerea raportului.

 Colocviul de admitere la doctorat va avea loc în data de 26 septembrie 2018. Perioada de înscriere este 03 – 20.09.2018. Testul la limba străina se va susține la data de 21.09.2018, ora 10, Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5.

Detalii găsiți la adresa: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2018.htm

 

Director CCPD-SIM,

Prof.univ.dr.ing. Alina Adriana MINEA