Presusținere teză doctorat

În data de 02.08.2019, ora 12.00, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor din Iași, Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială, va avea loc presusţinerea publică, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul „Cercetări experimentale și teoretice privind obținerea de materiale biocompatibile utilizând procedee specifice din fizica plasmei.

Teza este elaborată în domeniul INGINERIA MATERIALELOR de către drd.fiz. AGOP ANDREI BEDROS sub conducerea prof.univ.dr.ing. GĂLUȘCĂ DAN-GELU.

Close Menu