UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Titlul absolventului: Master în Inginerie Mecanică
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Sisteme expert pentru comanda sistemelor termice Activitate de documentare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Sisteme de prelucrare nanometrica a materialelor Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente pentru tratamente termice și termochimice neconvenționale Definitivarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Sisteme industriale de reciclare a materialelor Examen de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I
Roboti industriali in tehnologii moderne Inventica - baza a creativitatii tehnice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Close Menu