UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Titlul absolventului: Master în Inginerie Mecanică
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (1) Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (2)
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (1) Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (2)
Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale Mentenanța și diagnoza sistemelor industriale
Echipamente moderne în ingineria suprafeței (1) Echipamente moderne în ingineria suprafeței (2)
Achiziția și prelucrarea datelor experimentale în analiza termică

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare
Sisteme informaționale pentru management Sisteme informaționale pentru management

 

Close Menu