Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (1)

Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale

Echipamente moderne în ingineria suprafeței (1)

Achiziția și prelucrarea datelor experimentale în analiza termică

Semestrul II

Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (2)

Mentenanța și diagnoza sistemelor industriale

Echipamente moderne în ingineria suprafeței (2)

Etică și Integritate

Discipline opționale

Semestrul I

Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Sisteme informaționale pentru management

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Sisteme informaționale pentru management

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu