SITM1-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Titlul absolventului: Master în Inginerie Mecanică
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Mentenanța și diagnoza sistemelor industriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente moderne în ingineria suprafeței (1)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente moderne în ingineria suprafeței (2)
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Achiziția și prelucrarea datelor experimentale în analiza termică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Sisteme informaționale pentru management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Sisteme informaționale pentru management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details